Patiënt Expertise

Hieronder vindt u meer informatie en een getuigenis over patiënt expertise.

Interview met Caroline en Karen, twee patiënt experten

Patiënt Experten Caroline en Karen

De eerste Patiënt Experten in de Reumatologie ontvingen hun certificaat in de zomer van 2019.

Oprichting Patient Expert Center: een belangrijke stap om effectieve patiënt empowerment te bekomen

In mei van dit jaar werd de oprichting van het Patient Expert Center vzw bekendgemaakt. Het Patient Expert Center (PEC) wil gemotiveerde patiënten opleiding geven over hoe zij een rol kunnen spelen in hun eigen zorg en in de gezondheidszorgen in het algemeen. Het PEC zal die expertise kwalitatief uitbouwen door het opzetten van een curriculum en door de opleiding te certificeren.

De patiënt heeft een unieke expertise: zijn patiënt-zijn. Maar vaak zijn patiënten onvoldoende opgeleid om hun ervaringen en inzichten in het zorgtraject ook op een relevante manier te delen en te vertalen naar een verbeterde levenskwaliteit alsook naar meer patiëntgerichte beleidsinzichten en systeemverbeteringen. Door de expertise van patiënten systematisch in te bouwen in het zorgtraject wordt het uiteindelijke doel bereikt: de kwaliteit van de zorg verbeteren, de efficiëntie verhogen en de kostprijs doen dalen.

Richtlijnen
De patiënt-experts zullen op professionele wijze en met strikte richtlijnen ingezet kunnen worden binnen lotgenotengroepen (‘patiënt-expert to peer’) en bijdragen tot geïntegreerde participatie in onderzoek, educatie en advies (‘patiënt-expert to partner’).
Een billijke vergoeding van de patiënt-expert zal beoogd worden.
Het PEC is uniek omdat het opgericht werd door alle stakeholders samen: patiënten, zorgverleners, mutualiteiten en de industrie. De effectieve controle door patiënten is statutair vergrendeld.

Leden
Oprichters zijn de Crohn- & Colitis Ulcerosa Vereniging, KickCancer, MS Liga Vlaanderen, ReumaNet en zijn Franstalige zustervereniging CLAIR, de Koninklijke Belgische Vereniging van Reumatologen, de Landsbond van Onafhankelijke Mutualiteiten en Pharma.be. Andere organisaties zijn welkom om lid te worden van de vzw.
Bruno Mattelaer, bestuurder van ReumaNet en medeoprichter van het PEC: “We zijn enige tijd geleden, samen met de reumatologen en ondersteund door de farmaceutische industrie, gestart met een piloot project binnen de reumaverenigingen. De kennis die we met dit succesvol project hebben opgedaan is ook relevant voor alle types van patiënten en kan worden uitgebreid ten gunste van iedereen. Maar wij willen ook leren uit andere projecten van andere stakeholders. Daarom hebben we het initiatief uitgebreid om tot een gelijkvormige, kwalitatieve standaard te komen. De valorisatie van patiënt expertise is de beste weg om tot effectieve patiënt empowerment te komen.”


www.patientexpertcenter.be

Alle presentaties blijven vrij toegankelijk tot 31 oktober 2019.
U kan elke video zo vaak bekijken als u wil.