Patiëntenorganisaties

ReumaNet bestaat alleen dankzij de samenwerking tussen Vlaamse patiëntenorganisaties in de reumatologie.
Hun enorme inzet wordt gebundeld om zo de algemene belangen van mensen met eender welke reumatische aandoening te verdedigen.

Onze Franstalige zusterorganisatie: