Partners: Zorgverleners

Samen Sterk! Volgens deze slogan werkt ReumaNet nauw samen met de zorgverleners in de reumatologie. Zowel reumatologen (KBVR) als paramedici (BeHPR) en onze Franstalige zusterorganisatie Clair ‘wonen’ samen in het ReumaHuis. Maar ook bij andere zorgverstrekkers houden we de vinger aan de pols.